Platby

Během docházky Vašeho dítěte do oddílu se setkáte hned s několika typy poplatků. Tady najdete jejich kompletní přehled i s vysvětlením, proč vlastně to či ono platíte:

1) Tzv. „klubovné“
Z tohoto příspěvku se hradí údržba a drobné opravy klubovny, spotřební materiál a v neposlední řadě také výtvarné a kreativní potřeby, které s dětmi využíváme na některých schůzkách.
Letos se vybírá ve výši 25Kč na měsíc, tedy celkem 250Kč za školní rok. Platba by měla proběhnout ideálně na střediskový účet č. 2200145000/2010 pod přidělenými variabilními symboly.
Pro ověření si, jak je na tom právě Vaše dcera s platbami můžete použít naše platební rozhraní. Tam naleznete variabilní symboly, kolik jste již zaplatili, i kolik Vám k zaplacení zbývá.

2) Registrační poplatek
Z tohoto příspěvku se hradí registrace členů v Junáku, úrazové pojištění a finanční spoluúčast na akcích dotovaných státem.
Již několik let se registrační poplatek drží na výši 750Kč za rok, a ani letos nic nenasvědčuje tomu, že by se měla jeho výše změnit. Platí se koncem prosince či začátkem ledna. Přesné pokyny k platbě včetně variabilních symbolů (které jsou odlišné od těch pro platby „klubovného“)se zavčasu dozvíte přímo od vedoucích.

3) Poplatky na akcích
Jde o poplatky přímo spojené s účastí na konkrétní akci, ze kterých se platí doprava, pomůcky pro hry, případně ubytování a jídlo
Jeho výše se obvykle pohybuje kolem 100Kč za den a platí se přímo na srazu vedoucímu.

Okomentovat

2011 (c) Rak