Historie oddílu(ů)

162. oddíl, 153. oddíl, 45. oddíl…kdo se v tom má vyznat. Tady se to dozvíte a zjistíte kdo jsme zač a jak dlouho to spolu už táhneme…

1989

Původně jsme vznikli jako turistický oddíl asi v listopadu 1988 při TJ Pedagog Modřany.Měl být oddíl dospělých a oddíl dětí, jenže dospělých bylo málo a po první výpravě zbyli jen ti, kteří měli v oddíle i děti. Takže pak všichni pomáhali u dětí a oddíl dospělých tak zanikl (nebo spíš nevznikl).
Jako hlavní vedoucí byli Jiří Pechoč a Jiří Kropáček, kteří brzy dostali přezdívky Komár a Bobr.
Chodilo se každý týden dvakrát do tělocvičny a pravidelně 1x za 3 týdny na výpravy. První výprava s přespáním v přírodě (zatím pod stany – klasická áčka) byla v květnu 1989 na Kokořínsko.
V roce 1989 měl být tábor na Slovensku, ale bylo málo času a nikdo si nestačil  zařídit dovolenou, tak jel nakonec jen Pepa Kříž se svými dětmi. Připojil se k oddílu Skřítečci. Tábor byl týdenní.
(zpracovala Klára)

 1990

Na začátku r. 1990 se začal organizovat Junák v Modřanech a 13. června byl zapálen  střediskový táborák na Točné, kterého se náš tehdejší oddíl také zúčastnil. Náš oddíl získal klubovnu ve Vokrojově ulici 3375. Když jsme se zaregistrovali v Junáku, bylo nám přiděleno číslo oddílu 45. Pak se ale o toto číslo přihlásil oddíl, který už to číslo měl v roce 1968, tak nám přidělili nové – 153. To jsme byli ještě koedukovaný oddíl (byly družiny Vlaštovky, Ještěrky a Netopýři), ale Chobot na nás tlačil, abychom se oddělili, což se stalo 10.12.1990. Takže koncem roku 1990 už tu byl chlapecký 153. oddíl a dívčí 162. oddíl.
Náš první skautský tábor se konal v Loučeni, po skautech z Lysé n.L., a trval tři týdny (od 22.7. do 12.8.1990). Spalo se v podsadových stanech, byl tam velký hangár a cisterna na vodu. Bohužel, když voda došla, muselo se dost daleko ke studánce. Nakupovat se chodilo do Loučeně  s kárkou. Komár obstaral u vojáků velké konzervy s tzv. Remo plátky, které byly velice „oblíbené“. Nebo (ze stejného zdroje) velká balení hrachové polévky, která načichla petrolejem (takže to byla taky lahůdka). Chodilo se na brigády do JZD česat různé ovoce a za to se pak dostávalo třeba broskve, višně nebo rybíz. Z toho už bylo lepší vaření (broskvové knedlíky).Děti si vařily samy, dospělých bylo málo a tak pomáhali většinou jen radou.Podle Hely byl na tomhle táboře dost krutý režim – ráno se vstávalo v 6,30! To byla ještě pěkná kosa, takže rozcvičky byly celkem vítané, aby se člověk trochu zahřál. Hlídalo se každou noc (taky pěkná zima). Přesto se tábor dětem líbil, protože nikdo neodpadl, naopak dětí přibývalo.
Tábora se zúčastnilo 13 holek, 5 kluků a asi tři vedoucí.
(zpracovala Klára)

1995

Stále ještě u nás fungoval dívčí 162. a chlapecký 153. oddíl. V čele těchto oddílů stáli Hela a Komár. Na začátku školního roku se část vlčat spojila s vlčaty z Prahy 5 Stodůlek, čímž přibylo 153. oddílu přibližně 10 členů.
Na hory se jelo poprvé na Mariánskou.
Na táboře byla vlčata na Střele a skauti v Malontech, kde přebírali tábor po Stopařovi.
(zpracovala Cinky)

1997

V tomto roce byl náš oddíl tvořen jen 153.oddílem, který sdružoval chlapce a pár odrůstajících dívek z dřívějšího 162. oddílu. Tento oddíl vedli Hela, Sluníčko a Jirka. Tou dobou se oddíl scházel každý týden v  klubovně  v Domečku (foto u Sofijského náměstí) v Modřanech.
V květnu bylo 5. středisku Modřany – tedy i našemu oddílu – zamítnuto umístění letního tábora na pozemcích krajského úřadu Benešov nad Černou. Odůvodnění referátu životního prostředí bylo takové, že vzhledem k tomu, že je vodní tok, niva, les, rybník, jezero a rašeliniště významným krajinným prvkem, není možné aby bylo v ohrožení.
Tábor ale nakonec proběhl. Byl docela komorní, sešlo se 10 chlapců a Hela, která to celé měla pod kontrolou. S klukama byla prý sranda, takže byl tábor super.
(zpracovala Myška)

 1999

Od září začala Hela s Miluškou shánět děti pro oddíl světlušek, který by mohl navázat na tradici 162. dívčího oddílu. Ze začátku chodily jen Ocásek a Žiráfka. Později se přidaly Monika a Skříteček.
Byl poslední tábor Velkých (Liška, Rak, Ježek… prostě odrostlí skauti a skautky ze 153. oddílu). Byl na Střele a vedl ho Komár. Podle toho co si ptáčci štěbetali, tak byl docela uvolněný, což bylo vidět na tom, když tam dorazila hygiena a udělila jim pokutu.
Letos také měla Helča putovní tábor v Jeseníkách s klukama (Chechtal, Pařízek, Ben…).
(zpracovala Jesky)

2000

Na začátku roku byly hory na Mariánské.
162. oddíl světlušek posílily Jeskyňka, Kolíček, Cinky a Myška. Náš tábor byl na Střele a postavili jsme jen 2 týpka. Na pomoc tam přijeli Jára a Rak. A potom ještě ze vzpomínek se dozvídáme, že Jára jednou po večerce vyprávěl holkám pohádku a ty poslouchaly a ani nedutaly. Prý to bylo několik pohádek spojených dohromady a bylo to prý moc pěkné.
Helča byla s klukama na putovním táboře v beskydách.
(zpracovala Jesky)

2004

V roce 2004 už existoval pouze 162. dívčí oddíl (153. všichni členové odrostli do dospělosti). V květnu přišla do oddílu Klára. O oddíl se tehdy s Helou ještě starala i Miluška a dělily se o program s Helčou. Konaly se tradiční výpravy jako třeba Kuřecí – v lednu, jelo se na hory (bohužel kde to bylo tento rok nevím, ale myslím že na Mariánské – ostatně jako většinou).
Na Dračím vytí, tradiční střediskové umělecké soutěži, zvítězili Bobři, druzí byli Šneci. Také jsme se zapojili do programu Dne Země, a to tak, že jsme pořádali soutěže pro děti. V tomto období přišla do oddílu Kristýna, která s námi pak hned jela na tábor, jenže se musela odstěhovat do Brna, takže nám to s ní moc dlouho nevydrželo.
Táborové téma bylo Indiáni. Mimo oddílových členů se účastnili také Martin a Terezka, Lucka přijela jen na polovinu tábora, ale skládala skautský slib.
V novém školním roce jsme navštívili Babku – což byla nádherná výprava u skal. Potkali jsme tady spoustu skautů, naučili jsme se tady semafor a bylo to ostatně moc príma.  Proběhla Indiánská liga a slaňování v Drábských světničkách, které bohužel nepřežila Rakova ledvina (naštěstí jen ta hliníková na vaření :) ). Tento rok se také moc povedla Mikulášská hra po Praze – 13 světel Vyšehradských – a rok zakončila Vánoční výprava. Kam jinak než na Koukolovu horu v Popovicích u Berouna.
(zpracovala Myška)

 2005

V tomto roce měl náš oddíl 12 členů a nepřistoupil nikdo nový. Vedla ho Helča za pomoci Hely a občasného přispění některých z Velkých.
V zimě jsme jeli na hory na Mariánskou (naposledy, v dalších letech se již nesešel dostatečný počet zájemců, kteří by měli jarní prázdniny ve stejný termín).
Na tábor se jelo (tradičně) na Střelu. Téma bylo podle slavného románu Cesta kolem světa za osmdesát dní. Program byl velmi zábavný, ale i naučný. Na tomto táboře Klára s Klíštětem splnily skautský slib.
(zpracovala Cinky)

2006

Ani letošek nepřinesl v oddíle příliš změn, co se týče počtu členů.
Na Dračím Vytí jsme zpívaly „Song o jedný výpravě“, což je námi přetextovaná písnička Holky z naší školky. U poroty jsme sice na vítězství nedosáhly, ale u diváku již ano.
Tábor proběhl opět na Střele, kde jsme spolu s vedoucími a Velkými měli celotáborovou hru na téma Keltové. Na tomto táboře také velmi foukalo, což se projevilo v tom, že nám zdivočelý vítr strhl dvě týpka. My se ale nedali, týpka zašili a vesele pokračovali v táboření dále. Angie dokonce i během této krizové situaci zvládla splnit celodenní mlčení.
V létě proběhl u Myšky na zahradě první ročník velkolepé palačinkové párty.
Na podzim jsme se pak zúčastnili Dne v krojích i celosvětového setkání skautů přes internet, JOTI. Výprava přes podzimní prázdniny pak proběhla u Káji na chatě ve Sladké díře u Tanvaldu.
(zpracovala Jesky)

2007

V tomto roce jsme se vydali na Velikonoce k Ivče do Nebužel, kde jsme si parádně užili výlety i zdobení vajec. Byl s námi i Mamut, Jára a Rak.
Povzbuzeny loňským úspěchem jsme si na Dračí Vytí přichystaly písničku „Když se načančám“ s parádní scénkou. Všichni přihlížející z nás byli zcela paf, což bylo nejlépe vidět na moderátorovi Orlovi, který strávil větší část naší písničky s rukou na vypínači světla (které šel zapnout) neschopen odtrhnout zrak. Nemohlo následovat nic jiného než fenomenální úspěch u poroty i diváků a tedy naše sladké vítězství.
Na letní tábor jsme naposledy vyrazili na Střelu. Téma byly Čarodějky na cestách od Terryho Pratchetta. I letos velmi foukalo a ačkoliv jsme po loňských zkušenostech týpka dostatečně zabezpečili, vítr si na nás počíhal a udeřil zejména poslední noc, kdy jsme již spali v lese pod plachtou. V noci vypukla bouře vskutku apokalyptických rozměrů, ale až ráno jsme zjistili, že kromě nesmírného množství vody sebou přinesla i spoustu popadaných stromů – všechny naštěstí mimo naše spaní. A kupříkladu taková Kája se po probuzení divila nejvíce, neboť celé noční dobrodružství zaspala.
Na podzim nás čekala návštěva hasičské stanice, další ročník JOTI a samozřejmě i výprava přes podzimní prázdniny opět na krásnou Kájinu chatu. Do oddílu také přišla Klářina sestra, Maruška (později Kuře, neboli KFC)
Začátkem tohoto roku také začala Jesky vést světlušky 75. oddílu Derwen, na podzim se k ní přidala i Angie.
(zpracovala Jesky)

2008

Roku 2008 už všechny členky 162. oddílu dorostly do roverského věku a začaly si tedy větší část programu tvořit samostatně.
Na Dračím Vytí jsme měly písničku „Boty proti lásce“ se kterou jsme zopakovaly své loňské vítězství. A to navzdory tomu, že se již hodnotilo pouze pomocí diváckého hlasování.
Tábory byly dva. Jeden byl spojením Ještěrek a 90. oddílu na tábořišti na jihu republiky, ještě za Českými Budějovicemi. Bylo tam moc krásně, sluníčko svítilo skoro celý týden, a všeho jsme měli dost :) Účastníky tvořila Hela, Helča, Myška, Jára, Maruška a občas nějaký ten návštěvník. Druhý byl putovní tábor Vlaštovek v Orlických horách.
Touto dobou také začalo být zřejmé, že by náš oddíl potřeboval novou krev v podobě malých světlušek, a tak probíhaly i nábory.
(zpracovala Jesky & Myška)

2009

Našemu oddílu pomalu začalo ubývat členů, jelikož jsme každá měla dost co dělat se školou a dalšími zájmy. Přesto jsme ale jednu posilu získaly, a to Sojpi, odrostlou světlušku věkově skautku ze 75. oddílu, které se u nás zalíbilo.
Přesto jsme ale na Dračím Vytí znovu obhájily své vítězství s písní „Whiskey to je moje gusto“. Dokonce se nám po mnohaletém snažení podařilo zvítězit i na další střediskové soutěži, Bronzové sekeře.
V průběhu roku chodili do obnoveného oddílu malých světlušek čtyři členové. Žádný z nich ale nemohl zůstat, díky čemuž se letos nekonal ani letní tábor.
(zpracovala Jesky & Myška)

2010

Rangers letos usoudily, že soutěžit se spoustou mladších oddílu na Dračím Vytí je již nečestné a bylo by fér dát šanci také jiným. Nechali se tedy uvést do pomyslné síně slávy a od této doby již vystupovaly každý rok pouze nesoutěžně.
U světlušek byla celoroční hra v duchu zvířátek, lesa, luk, jezer a rybníků. Poznali jsme nejrůznější krajiny a k nim patřící živočichy i rostliny. Sbírali jsme pilně body za naši účast na schůzkách a výpravách, jezdili jsme na tradiční oddílové i střediskové akce. Mnoho z nás dostalo novou přezdívku, nová parta se složila z Křemínka, Srnky, Delfínka, Berušky, Topinky, a Chechtalky.
Na táboře byli pouze čtyři ale i tak to bylo velmi vydařené. Byli jsme v Novohradských horách na Myslivně, tématem byla opět zvířátka ale v podobně nás všech zakletých od zlé čarodejnice, kterou se nám nakonec podařilo zachránit a proměnit v princeznu. Ta nám na oplátku dala svůj poklad, který byl ve velké truhle! V září nám přišli ještě další světlušky.
(zpracovala Myška)

2011

V roce 2011 zažil oddíl velkou expanzi a počet světlušek se zvedl na 12 členek. Měli jsme velkou radost, protože jsme měli pro koho dělat program, holky se kamarádily, hodně jsme jezdili na výpravy a taky jsme měli šanci účastnit se a někdy i vyhrát v akcích mezioddílových, střediskových.
Na tábor jsme jeli s 75. oddílem, se kterým jsme navázali velkou spolupráci hlavně díky Angie, která s námi začala vést světlušky a jezdit na výpravy. Tábor byl na téma Indiáni, četli jsme knížku Déšť a jaguár a hodně se povedl. Škoda, že pršelo, a tak jsme utíkali do týpek, do lesa, kuchyně, vyráběli jsme korálky a další věci.
(zpracovala Myška)

2012

Letos jsme celý rok žili v říši elfů, zlobrů, hobitů, víl a obživlých stromů. Téma pro tábor 2012 bylo Hobit a jeli jsme opět se 75. rojem světlušek Derwen. Účast na táboře byla velká stejně jako minulý rok, hobiti měli ušité pláštíky s kapucemi a závodili ve čtyřech skupinkách.
Bohužel po táboře se s námi rozloučily některé členky, protože už náš oddíl nemohly navštěvovat. Proto jsme si v září udělaly rozlučkovou schůzku, daly jsme si dortíky a limču a popřály si všechno nejlepší a snad se setkáme na nějaké výpravě oddílů.
Zůstalo nás tedy opět pár. Kvůli pracovní vytíženosti se již schůzek neúčastnila Myška a připravovala podporu oddílu z hlediska organizačního zajištění, takže světlušky vedla Hela ve spolupráci s Angie.
(zpracovala Myška)

2015

V lednu Hela opouští vedení oddílu, jelikož je toho na ni již po všech těch letech zdařilé práce pro skautské hnutí moc a další znovuobrození oddílu již ve své režii nepovažuje za možné.
Aby ale oddíl netrpěl a ty čtyři děti, které celý podzim aktivně chodily na schůzky a výpravy, nemusely hledat jinde, přišli oddílu na pomoc jeho bývalí členové. Do vedení se tak dostává Lachty (dříve známý mnoho let jako Rak) a Jesky. Spolu s nimi přichází i částečné spojení výprav (tedy už nejen letního tábora) se 75. rojem světlušek Derwen, který také vedou. Díky tomu již nehrozí, že by bylo na výpravě dětí málo.

A jak to je a bude dál? Inu, kdo ví… to už záleží na každém členovi oddílu a možná také zrovna na Vás? Pokud jste totiž dočetli až sem, určitě se o nás zajímáte. A to je dobře :-) Takový správně fungující oddíl zájem potřebuje a Vy určitě znáte ve svém okolí někoho, kdo by chtěl prožít dobrodružné dětství, které vybuduje správný přístup k životu a přírodě – tak neváhejte, a pozvěte ho k nám! :-)

Okomentovat

2011 (c) Rak